ahrnell consulting

Stresshantering – balans mellan arbete och fritid

Kursen är individinriktad och läggs upp och skräddarsys för den enskilde deltagaren. Under kursdagarna läggs fokus på att se över de faktorer som stressar individen och därefter arbeta lösningsfokuserat. Kursen kan också läggas upp för dig som chef med personalansvar för att hitta verktyg för att stödja din personal/dina medarbetare.

I kursen ingår följande block:
 • Stress ur ett forskningsperspektiv och på en vetenskaplig grund
 • Vilka signaler – stressfaktorer bör vi vara uppmärksamma på
 • Utbrändhet - riskfaktorer
 • Från prestationsångest till prestationsglädje!
 • Hur hittar just du en god balans mellan arbete och fritid?
 • Att sätta gränser – ett negativt nej blir ett positivt ja
 • Framgångsfaktorer för team och den enskilde medarbetaren för att undvika den negativa stressen
 • Upplägg: Utbildningen är uppdelad på 2 dagar. Kursintyg och kursdokumentation utfärdas efter avslutad utbildning

  Kostnad: 11.400 exkl. moms. I priset ingår luncher, för – och eftermiddagsfika under kursdagarna.

  Utbildningsledare: Ewa Ahrnéll, chefsutveckling/ledarskapskonsult