ahrnell consulting

Ledarskapsutvecklingsprogram för dig som arbetar med projektledning

Programmet är individanpassat och erbjuds till dig som arbetar med projektledning eller i annan ledande befattning inom kommun och näringsliv. Ledarskapsprogrammet sker i samarbete med din arbetsplats/företag. Utbildningen är väl förankrad i och grundar sig på den senaste forskningen inom ledarskap.

Som ledare ställs du ständigt inför nya stora utmaningar med resultat- och även personalansvar. Eftersom utbildningen är individanpassad skräddarsys den i samarbete med klient och uppdragsgivare. Du har således stor egen påverkan på upplägget av utbildningen. Mellan utbildningstillfällena kommer du att få konkreta uppgifter kopplade till ditt arbete. Syftet är att du ska utveckla din personliga ledarstil med fokus på dina starka sidor och utvecklingsområden. Målet är att du ska känna dig trygg i din ledarroll. Kvalitetssäkring sker löpande genom mätbara mål före och efter utbildningen.
I utbildningen ingår alltid följande utbildningsblock:
 • 360° feedback med sammanställning av självskattning och chefens, medarbetares, kollegors, ev kunders syn på individens starka sidor och utvecklingsområden
 • Utformning av en individuell handlingsplan
 • Projektledning (processer, fallgropar, ledarrollen)
 • Gruppdynamik – att leda grupper – olika teamroller
 • Coachande ledarskap - att ta tillvara varje medarbetares unika kompetens
 • Situationsanpassat ledarskap: att vara trygg som ledare i olika situationer
 • Kommunikation – konflikthantering
 • Att skapa balans mellan arbete och fritid
 • Stresshantering
 • Det goda samtalet – samtalsmetodik – medarbetarsamtal
 • Case utifrån klientens egen vardag
 • Executive coaching planeras i samarbete med klient

 • Upplägg:
  Utbildningen är uppdelad på 5 dagar (2 +2+1 + eget arbete). Kursintyg och kursdokumentation utfärdas efter avslutad utbildning. Möjlighet till fortsatt executive coaching erbjuds om så önskas efter avslutad utbildning.

  Kostnad:
  28.500 kr exkl.moms
  I priset ingår luncher, förmiddags- och eftermiddagskaffe under kursdagarna. Kurslitteratur ingår.

  Utbildningsledare:
  Ewa Ahrnéll