ahrnell consulting

Konflikthantering – svåra samtal

Som chef och ledare ställs du i olika arbetssituationer där konflikter är oundvikliga. Hur vi reagerar kring konflikter beror på olika faktorer som värderingar, känslor och vår vilja till förändring. Konflikthantering handlar om att hantera konflikten inte undvika den, kanske känner du som många ett obehag inför konflikter.

Utbildningen ger dig verktyg för konflikthantering på individ – och gruppnivå som gör att du stärks i din roll som konflikthanterare. Kursen utgår från din egen arbetssituation och skräddarsys för att passa din situation på arbetet.
 • Egen konfliktstil
 • Vad betyder och hur påverkas individens självkänsla och självförtroende i konflikten?
 • Verktyg för konstruktiv konflikthantering
 • Teorier kring konflikter och konfliktlösning
 • Orsaker kring konflikträdsla och fokusering på lösningar
 • Olika faser i gruppers utveckling där konflikter ses som en utvecklingspotential
 • Genomgång av organisationens konfliktpotential
 • Härskartekniker
 • Att ge och ta feedback
 • Metodik kring svåra samtal
 • Case utifrån deltagarens egen vardag

 • Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som chef/ledare, projektledare, företagsledare eller HR- specialist

  Upplägg: Utbildningen är uppdelad på 2 dagar. Kursintyg och kursdokumentation utfärdas efter avslutad utbildning

  Utbildningsdagar: 17-18 juni 2013, 19-20 september 2013,
  17-18 oktober 2013
  Återkoppling/uppföljning av utbildning under 1t ca 3-4 veckor efter avslutad utbildning

  Kostnad: 11.400 kr exkl.moms. I priset ingår luncher, för- och eftermiddagsfika under kursdagarna.

  Utbildningsledare: Ewa Ahrnéll, chefsutveckling/ledarskapskonsult