ahrnell consulting

Individuellt chefsutvecklingsprogram för dig som är ny chef

Programmet är individanpassat och erbjuds till dig som är nybliven chef eller står i begrepp att så småningom ta ett chefsansvar och behöver förbereda dig inför din kommande uppgift som chef. Programmet passar även dig som haft en chefsposition under flera år. För att få goda bestående resultat och möjlighet att utveckla sin chefsroll pågår utbildningen under minst 6 månader och sker i samarbete med din arbetsplats/företag. Utbildningen är väl förankrad i och grundar sig på den senaste forskningen inom ledarskap. Varje ledarutvecklingsinsats är unik efter önskemål.

Som chef ställs du ständigt inför nya stora utmaningar med resultat- och personalansvar. Eftersom utbildningen är individanpassad skräddarsys den i samarbete med klient och uppdragsgivare. Du har således stor egen påverkan på upplägget av utbildningen. Mellan utbildningstillfällena kommer du att få konkreta uppgifter kopplade till ditt arbete. Syftet är att du ska utveckla din personliga ledarstil med fokus på dina starka sidor och utvecklingsområden. Målet är att du ska känna dig trygg i din chefsroll. Kvalitetssäkring sker löpande genom mätbara mål före och efter utbildningen. Efter önskemål från tidigare deltagare sker också en återkoppling/uppföljning (halvdag) ca 3 mån efter genomförd utbildning.
I utbildningen ingår alltid följande utbildningsblock:
 • 360° feedback med sammanställning av självskattning och chefens, medarbetare, kollegors, ev kunders syn på individens starka sidor och utvecklingsområden
 • Utformning av en individuell handlingsplan
 • Gruppdynamik – att leda grupper – olika teamroller – att skapa framgångsrika team
 • Coachande ledarskap - att ta tillvara varje medarbetares unika kompetens
 • Situationsanpassat ledarskap: att vara chef - ledare
 • Kommunikation – konflikthantering
 • Att skapa balans mellan arbete och fritid
 • Stresshantering
 • Det goda samtalet – samtalsmetodik – medarbetarsamtal
 • Case utifrån klientens egen vardag
 • Executive coaching planeras i samarbete med klient

 • Upplägg:
  Utbildningen är uppdelad på 5 dagar (2 +2+1 + eget arbete) under minst 6 månader. Kursintyg och kursdokumentation utfärdas efter avslutad utbildning. Möjlighet till fortsatt executive coaching erbjuds om så önskas efter avslutad utbildning.

  Utbildningsdagar:
  Enligt överenskommelse

  Kostnad:
  28.500 kr exkl. moms
  I priset ingår luncher, förmiddags- och eftermiddagskaffe under kursdagarna. Kurslitteratur ingår.

  Utbildningsledare:
  Ewa Ahrnéll