Coachande ledarska

Coachande ledarskap

Att se varje medarbetares fulla potential och styrkor är grunden i ett gott ledarskap. Genom att använda och utveckla ett coachande förhållningssätt stärker du och leder varje medarbetare in i ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Utbildningen anpassas explicit för dig och din roll i företaget.

 • Reflektioner kring den egna chefs- och ledarrollen
 • Situationsanpassat coachande ledarskap
 • Olika metoder och verktyg kring coaching
 • Att ta vara på varje medarbetares unika kompetens
 • Aktivt lyssnande och att ge feedback
 • Att leda högpresterande team utifrån Susan Wheelans forskning
 • Belbins nio roller för framgångsrika team
 • Case utifrån deltagarens egen vardag
 • Målgrupp: Chefer och ledare på alla nivåer, HR- specialister

  Upplägg: Utbildningen är uppdelad på 2 dagar. Egen coaching ingår i kursen. Kursintyg och kursdokumentation utfärdas efter avslutad utbildning

  Utbildningsdagar: 3-4 juni 2013, 26-27 september 2013,
  10-11 oktober 2013
  Återkoppling/uppföljning av utbildning under 1t ca 3-4 veckor efter avslutad utbildning.

  Kostnad: 11.400 exkl. moms. I priset ingår luncher, för- och eftermiddagsfika.

  Utbildningsledare: Ewa Ahrnéll chefsutveckling/ledarskapskonsult och executive coach (Associate Certified Coach ACC)