ahrnell consulting

Chefsutvecklingsprogram för dig som är ny chef i grupp

Programmet erbjuds till dig som är nybliven chef eller står i begrepp att så småningom ta ett chefsansvar och behöver förbereda dig inför din kommande uppgift som chef. Chefsutbildningen passar även dig som haft en chefsposition under 2 år. Utbildningen är väl förankrad i och grundar sig på den senaste forskningen inom ledarskap.

Som chef ställs du ständigt inför nya stora utmaningar med resultat- och personalansvar. Syftet är att du ska utveckla din personliga ledarstil med fokus på dina starka sidor och utvecklingsområden. Målet är att du ska känna dig trygg i din chefsroll.
I utbildningen ingår alltid följande utbildningsblock:
 • Personlig behovsinventering före utbildning
 • Utformning av en individuell handlingsplan
 • Gruppdynamik – att leda grupper – olika teamroller
 • Coachande ledarskap - att ta tillvara varje medarbetares unika kompetens
 • Situationsanpassat ledarskap: att vara chef - ledare
 • Kommunikation – konflikthantering
 • Att skapa balans mellan arbete och fritid
 • Stresshantering
 • Det goda samtalet – samtalsmetodik – medarbetarsamtal
 • Case utifrån klientens egen vardag
 • Egen Executive coaching (60 min) planeras i samarbete med deltagare

 • Upplägg:
  Utbildningen är uppdelad på 3 dagar.

  Utbildningsdagar:
  11-13 juni 2013, 11-13 september 2013, 23-25 oktober 2013.

  Kostnad:
  17.100 kr exkl. moms
  I priset ingår luncher, förmiddags- och eftermiddagskaffe under kursdagarna. Kursmaterial och kursdokumentation ingår.

  Utbildningsledare:
  Ewa Ahrnéll