ahrnell consulting

GET SET – början till en personlig utveckling, teamarbete och en framgångsrik karriär

GET SET är ett effektivt verktyg för dig som studerar på högskola och universitet. GET SET ger dig en värdefull insikt kring din personliga utveckling, hur du agerar i kommande teamarbete och framgång i yrkeslivet. GET SET används som ett sätt att hjälpa studenter att ta klivet från utbildningsvärlden till arbetslivet och erbjuds som en del i de studerandes högskole/universitetsutbildning.

Forskning GET SET grundar sig på DR Meredith Belbins forskning på nio olika teamroller som behövs för framgångsrika team. Forskningen bygger på över nio års empiriska studier huvudsakligen vid The Henley Management College och genomfördes av forskningen för industriell träning vid Cambridge. Testerna och rapporterna används idag i tusentals företag över hela världen. Exempel på företag och organisationer som i dag använder sig av Team Skills från Belbins Assesment är Apoteket, Handelshögskolan, IFLoch Swedbank.

Syfte
GET SET
 • fokuserar på och lyfter fram individens starka sidor
 • ger en medvetenhet om den egna styrkan i olika teamroller
 • förbereder inför utmaningarna och ger tillfälle för reflektion inför den kommande yrkeskarriären
 • ger insikt och styrka i den egna personliga utvecklingen
 • ger tillgång till ett språk som är till hjälp vid skrivande av CV, personligt brev och vid intervjuer för kommande arbete

 • Upplägg
  GET SET är internetbaserat. Den studerande besvarar ett frågeformulär (självskattning) som utgår från hur den studerande agerar i olika situationer. Därefter utses och inbjuds sex personer som observatörer. Dessa kan vara handledare, mentorer, studiekamrater, familjemedlemmar. Svaren matas in i en rapport som sammanställs och i den slutgiltiga rapporten får man fram indikation på hur den studerande samverkar och relaterar med andra och i vilken typ av arbete hans/hennes styrkor kommer till användning på bästa sätt. Feedbackrapporten ger även råd hur den studerande kan anamma en ledarstil som passar ihop med de styrkor och svagheter som kopplas till de olika teamrollerna.

  Ahrnéll Consulting AB är ackrediterad att använda GET SET systemet i verksamheten. Vi innehar även ackreditering i Belbins Teamroller och E-Interplace systemet.

  Kostnad: Enligt överenskommelse