Belbins

Belbins nio teamroller för framgångsrika team

Vilka är framgångsfaktorerna för ett vinnande team?
Dr Meredith Belbins forskning bygger på nio års empiriska studie på Administrive Staff College, Henley och forskningen genomfördes av forskningsenheten för industriell träning vid Cambridge.
Forskningen bygger på Belbins forskning om teamutveckling med fokus på ledningsgrupper. För att kartlägga individers teamroller utvecklades ett Human Resources Management System kallat E-Interplace för att ge stöd i olika HR-frågor.

En kartläggning ger mycket goda förutsättningar att se var utvecklingspotentialen finns för ledningsgruppen/teamet att kunna prestera ännu bättre. Medlemmarnas olikheter berikar och skapar effektiva team under förutsättning att man samverkar, värdesätter och ges möjlighet att påverka andra i teamet. Med hjälp av E- Interplace får ledningsgruppen ett verktyg att finna deltagarna i ledningsgruppens samlade potential genom att se varje ledares teamrollprofil. Exempel på företag och organisationer som i dag använder sig av Team Skills från Belbin Assesment är Apoteket, Handelshögskolan, IFL och Swedbank.
E - Interplace är helt internetbaserat och ger stöd i:
 • Kvalitetssäkring av team
 • Processinstrument som följer utvecklingen av ett team över tid
 • Sammansättning av team
 • Utveckling av team som ökar effektiviteten
 • Gapanalys – vad krävs mer av teamet
 • Utveckling av individens beteende i teamet
 • Individ ledare- utveckling av chefsrollen i teamet
 • Att få information om sammansättningar på managementnivå- medvetenhet om värderingar som styr företaget vid chef/ledartillsättningar

 • Kostnad: Enligt överenskommelse

  Ewa Ahrnéll, ackrediterad i Belbins Teamroller