UGL

Chefsutveckling efter genomgången Utveckling av Grupp och Ledare (UGL)

Ledarskapsutbildningen UGL är en av de mest genomförda ledarskapsutbildningarna inom koncerner, företag, organisationer och offentlig verksamhet. Utbildningen ger oftast en ny och insiktsfull dimension i ditt chefs- och ledarskap. Efter avslutad ledarskapsutbildning ska du anpassa dina kunskaper i ditt vardagliga arbete.

Ahrnéll Consulting erbjuder efter önskemål från våra klienter, chefsstöd genom executive coaching efter avslutad UGL. Du får möjlighet och stöd att anpassa och vidareutveckla dina mål och delmål i ditt ledarskap.
Upplägg:
Vid första tillfället upprättas en coachingöverenskommelse om förutsättningar och principer för coachingsessionen. Klientens mål och delmål utifrån insikten från UGL och den nuvarande arbetssituationen sätts. Programmet erbjuds under 6 tillfällen (1,5 tim/tillfälle). Mellan de olika tillfällena erhåller klienten uppgifter och utmaningar för att förstärka, utveckla och hitta den personliga ledarstilen. Möjlighet finns att förlänga programmet med ytterligare tillfällen. Kvalitetssäkring sker genom löpande utvärderingar och mätbara mål/delmål före och avslutad coaching. Chefscoachingen utgår från International Coach Federations (ICF) etiska principer och självklart under konfidentiella former.

Kostnad: Enligt överenskommelse