ahrnell consulting

Chefscoaching

Coachingprogram
Programmet erbjuder individuell chefscoaching och anpassas efter varje chefs behov för att utveckla det personliga ledarskapet. Den utförs av våra certifierade coacher som är specialiserade på chefscoaching. Coachingen anpassas helt efter individens och företagets behov och sker med utgångspunkt från International Coach Federations (ICF) etiska principer under konfidentiella former.

Målgrupp:
Chefer med lång chefserfarenhet såväl som nya chefer.

Syfte:
 • Utveckla sitt ledarskap
 • Bli starkare och tydligare i ledarrollen
 • Stärka sin självkänsla i arbetet och även privat
 • Bli mer målfokuserad
 • Få konkreta verktyg och personliga handlingsplaner
 • Utveckla visioner och förverkliga mål
 • Bli medveten om sina värderingar
 • Våga anta utmaningar
 • Öka sin effektivitet
 • Upplägg:
  Vid första tillfället har coach och klient en dialog om förutsättningarna och principerna för coachingsessionen. Klientens mål synliggörs och klienten formulerar agendan, en coaching-överenskommelse upprättas. Coachens uppgift är att se till att fokus hela tiden riktas mot klientens mål.

  Därefter är programmet upplagt på ytterligare 5 samtal (1,5 tim/tillfälle) inom en tidsperiod av 2 - 6 månader. Coachen finns även tillgänglig för e-post/telefonkontakt under denna period. Mellan de olika träffarna erhåller klienten uppgifter att arbeta med för att coachingen ska få bästa effekt. Vi använder även olika typer av assessment med syfte att öka självinsikten och för att stärka och utveckla den personliga ledarstilen. Löpande kvalitetssäkring utförs under coachingsessionen och en utvärdering görs efter avslutat coachingprogram. Vid önskemål från klienten kan programmet förlängas med flera coachingtillfällen. Som en ytterligare kvalitetssäkring kontaktas klienten sex månader efter avslutad coaching.

  Kostnad: Enligt överenskommelse

  Referenser lämnas om så önskas.