360 – graders feedback

360° feedback

360° feedback är baserat på sammanställning av olika personers syn på individens prestation (chef, medarbetare, kollega) vilket ger en värdefull extern analys/information och ett stöd för individens fortsatta ledarskapsutveckling. Klienten gör också en självskattning. Instrumentet är uppbyggt kring olika kompetenser och processen ger värdefull information om individens starka sidor och utvecklingsområden. 360° feedback har en snabb användarvänlig teknologi uppbyggd helt efter klientens önskemål. Informationen i dokumentet är konfidentiell.

Executive coaching utifrån 360° feedback
När feedbackrapporten är sammanställd återkopplas resultatet till klienten. Därefter läggs en handlings/utvecklingsplan upp i samråd med klienten över fortsatt executive coaching med fokus på en individuell vidareutvecklar av individens personliga ledarskap.
Ledningsgrupp
360° feedback är också ett effektivt verktyg i processen att utveckla ledningsgruppen som helhet. För dig som är nybliven chef med ledaransvar/förstalinje chef är 360° även ett kraftfullt instrument för att tidigt i din karriär hitta dina styrkor och utvecklingspotential för att utveckla din ledarroll.

Upplägg MRA-processen
  • Information/planeringsmöte
  • Urval och utskick av material till chef, medarbetare, kollegor
  • Återkoppling av rapport med ledarskapskonsult, Ahrnéll Consulting
  • Klienten återkopplar rapporten till sin chef
  • Executive coaching med 360° feedback som grund för samtalen (6 tillfällen)

  • Kostnad: Enligt överenskommelse