ahrnell consulting

Karriärcoaching och outplacement

Karriärcoaching
Är du redo för ett nytt steg i karriären men inte vet riktigt inriktningen? Då fungerar karriärcoachingen som en kompass som ger stöd i navigeringen mot nya utmaningar. Den individuella coachingen fokuserar på klientens mål och omsätts i praktisk handling. Vi samarbetar med företag och organisationer som hittar blivande nyckelpersoner och talanger som i framtiden bidrar till att utveckla företaget.
Outplacement
Ahrnéll Consulting stödjer och samarbetar med företag och organisationer i olika förändringssituationer och omorganisationer. Outplacementkonceptet är helt individanpassat och ger stöd åt medarbetare som av någon anledning behöver lämna företaget och gå vidare. Genom individuell coching förs medarbetaren vidare i processen och hittar drivkrafter för nästa steg.