ahrnell consulting

Personlig jobbcoaching

Ahrnéll Consulting AB har tecknat avtal med Arbetsförmedlingen och erbjuder dig som är arbetssökande jobbcoaching. Du kommer att få en personlig coach som anpassar coachingen specifikt efter dina behov och önskemål.

Ladda ner tjänstedeklaration här »

Upplägg
Vi kommer att träffas vid 6 tillfällen.
Gemensam planering och individuell handlingsplan
Vid första tillfället upprättar vi en gemensam plan där vi beskriver vilka aktiviteter/åtgärder som behöver göras för att du ska nå dina mål. Här beskriver vi också dina personliga mål och det förväntade resultatet. Planen skickas därefter till din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Om du inte har ett CV eller personligt brev får du stöd i att skriva ditt CV. Mellan varje coachingtillfälle bestämmer vi gemensamt olika konkreta åtgärder och aktiviteter som behöver göras för att effektivisera jobbsökningsprocessen. Genom din personliga handlingsplan kommer vi också att klargöra dina styrkor och de områden som du behöver utveckla för att nå dina personliga mål. För att kvalitetssäkra utför vi en mittperiodsbedömning och stämmer av att vi arbetar mot de uppsatta målen. Vi kommer att gå igenom våra personliga nätverk med syfte att kartlägga eventuella arbetsgivare samt genomgång av olika databaser/jobbsajter där du kan registrera ditt CV.
Intervjuträning
Förberedelser för intervjuträning inför jobbintervju och hur du stärker och marknadsför dig och ditt personliga varumärke. Här kommer vi att fokusera på dina styrkor och om du så önskar arbeta med att stärka din självkänsla och ditt självförtroende. Målet är att du ska känna dig trygg inför kommande anställningsintervjuer.

Slutredovisning
Vid slutet av coachingperioden kommer vi att göra en utvärdering och en uppföljning som skickas till din handläggare på Arbetsförmedlingen. Vi gör då en slutbedömning och avstämning av de olika insatserna.

Våra kontor finns i Södertälje och Strängnäs. Vi ser fram emot ett gott samarbete!