ahrnell consulting

Entreprenörscoaching för entreprenörer och egna företagare

En entreprenör har hundra tankar i huvudet på hur företaget ska drivas och utvecklas. Genom coaching får du stöd att sortera och plocka ner de framgångsrika tankarna och omsätta dem i handling.
Coaching med valfria, företagsanpassade utbildningsblock som att skapa framgångsrika effektiva team, kommunikation och konflikthantering, hur man får motiverade medarbetare erbjuds dig som är egen företagare med personalansvar.